SEMSEYE

SEMSEYE

PN: www.semseye.com

Rýchla cenová ponuka

Zadajte požadované množstvo Vami zvoleného produktu. Rýchla cenová ponuka neslúži na objednávku tovarov a služieb a má len informatívny charakter.

SEMSEYE je analytický nástroj na manažovanie pohybu osôb na unikátnom business modely " Counting as a Service"

Nástroj SEMSEYE je určený pre marketing, ktorý Vám umožňuje nazrieť do sveta dát, ktoré Vám doteraz chýbali k správnemu nastaveniu Vášho marketingu. Vďaka SEMSEYE bude Váš marketingový team pracovať efektívnejšie, budete môcť budovať vyššie ocenené portfólio Vašich produktov, budete vedieť optimalizovať jednotlivé operácie v prevádzke a v neposlednom rade optimalizovať návrhy Vašich prenájmov. Výsledkom čoho bude úsmev na tvárach zákazníkov. :-D

 

 

 

 

Riešenie pozostáva zo zariadenia SEMSEYE counter, ktoré sa inštaluje na určené miesto v objekte. Zariadenie je nutné napájať z elektrickej zásuvky. Komunikácia prebieha prostredníctvom LAN siete, alebo WIFi siete, prípadne 3G/LTE siete (integrované GSM moduly so SIM kartami). Dáta sa posielajú cez zabezpečenú linku na cloud. Cez webové rozhranie sa uživateľ prihlasuje do userportalu na základe pridelených prístupov a práv. Uživateľ sa môže prihlásiť pomocou pc, tabletu alebo smartphonu z ktorejkoľvek časti sveta, stačí mať len prístup do internetu. Dáta sa zaznamenávajú aj v prípade výpadkov dátových liniek(pokial je zariadenie SEMSEYE counter pod napájaním zo siete)

Košík

Vo vašom košíku sa nachádzajú nasledujúce produkty: