Sme schopní vytvoriť aplikácie rôzneho typu – od jednoduchších Windows aplikácií, cez internetové projekty, aplikácie pre mobily až po zložitejšie klient – server riešenia. Súčasťou vytvorených aplikácií je podľa dohody aj technická podpora, používateľská dokumentácia, servis a riešenie prípadných problémov.

Z nášho portfólia odporúčame:


Content management system

Systém pre interné publikovanie obsahu na báze intranetovej aplikácie. Správa hierarchie webu, nastavenie prístupových práv, rozhranie pre tvorbu obsahu stránok.


Process management system

Systém pre modelovanie a publikovanie ľubovoľných procesov v rámci spoločnosti. Grafický nástroj pre modelovanie šablón procesov. Automatická notifikácia, previazanie na organizačnú štruktúru.


E-learning management system

Systém pre vzdelávanie zamestnancov, tvorba, správa, publikovanie a vyhodnocovanie testov, publikovanie školiacich multimediálnych materiálov.


Project management system

Realizácia projektov, časové a dokumentačné prehľadové zobrazenia k projektom. Správa a manažment vzniknutých projektových úloh, ich kontrola a odpočtový systém.


Document management system

Publikovanie a schvaľovanie, pripomienkovanie publikovania dokumentov, kategorizácia, nastavenie úrovne prístupov. Vhodné pre publikovanie smerníc, predpisov a pod.


Správa a schvaľovanie faktúr

Komplexné spracovanie prijatých faktúr – ich skenovanie do systému, definícia schvaľovacích šablón, schvaľovanie formou procesu.


CRM systém

Evidencia a správa informácií o zákazníkoch, komplexná história ich pôsobnosti, zaraďovanie do zákazníckych segmentov.


Campaign management system

Tvorba a správa kampaní, automatické publikovanie oslovení na základe definovaných publikačných kanálov (maily, sms, tlače a pod.). Vyhodnotenie a reporting.


Správa registratúry (pošty)

Spracovanie a evidencia prijatej a odoslanej poštovej komunikácie (aj elektronická poštová komunikácia), nástroj na definíciu spracovania pošty, jej rozdelenia, kontrola jej spracovania atď.


Systém hromadnej tlače

Generovanie a spracovanie požiadaviek na hromadnú tlač (vytvorenie tlačovej fronty na pozadí), generovanie OMR kódov pre obálkovaciu linku, rozhranie pre vytvorenie vlastnej tlačovej formy a previazaného zdroja dát, integrácia načítaných podpisových vzorov.


Elektronizácia a overenie podpisu, kompetenčný a schvaľovací systém (prostredníctvom tabletu)

Elektronizácia podpisového vzoru prostredníctvom tabletovej technológie, overovanie podpisujúceho na základe uloženého podpisového vzoru.


Reportovací systém

Systém na import ľubovoľného štruktúrovaného súboru do dátového úložiska, definícia a spracovanie výpočtových operácií (agregácia dát na základe dimenzií), tvorba a publikovanie výstupných reportov (formou výberu položiek pre výstup).


Zobrazenie v mapových podkladoch

Zobrazenie dát na základe geografických súradníc, využitie rozhrania OpenStreetMap, alebo Google maps.